överlåtelsebesiktning

Besiktiamodellen: Steg för steg

Besiktia använder en speciellt utarbetad metod vid en överlåtelsebesiktning.
Metoden säkerställer granskningen av ditt blivande hus - steg för steg.
Detta göra att resultatet av överlåtelsebesiktningen blir mycket tillförlitlig.
Rent praktiskt använder vi oss av en checklista under besiktningstillfället.
Checklistan är till för att kvalitetssäkra vår besiktningstjänst.
Många moment ingår i besiktningen - inget får lämnas åt slumpen.

Allt sammanställs i ett skriftligt besiktningsprotokoll.

Så här genomförs en överlåtelsebesiktning

Först går köpare, säljare och besiktningsman tillsammans igenom
handlingarna för fastigheten (objektsbeskrivning, frågelista, ritningar mm).
Steg för steg börjar vi nu besiktiga huset, metodiskt gås huset
igenom - enligt Besiktiamodellen.

Vanligtvis påbörjas en husbesiktning utvändigt. Där kontrolleras fasad,
fönster, yttertak, grundmur samt markyta i anslutning till huset.
Besiktningen fortsätter invändigt. Alla rum besiktigas (golv, väggar och tak).
Badrum och våtutrymmen kontrolleras. Vindsutrymme och sidovind som är
besiktningsbar (ca 55 cm höga) kontrolleras. Besiktning av krypgrund görs
om det är möjligt och givetvis även av källare om sådan finns.

Efter en husbesiktning görs en genomgång tillsammans av resultatet, då
man även kan ställa frågor. Har man ytterligare frågor/funderingar efter
det att man mottagit det skriftliga besiktningsprotokollet har man möjlighet
att rådfråga besiktningsmannen per telefon.
En överlåtelsebesiktning är okulär (inga ingrepp görs i konstruktioner).
Normalt tar en besiktning tre-fyra timmar.

Vill du ha utförligare information om överlåtelsebesiktning samt villkor,
ring eller ladda ner avtalsvillkor som Pdf: Pdf fil avtalsvillkor


överlåtelsebesiktning


Mattias Kling

Byggnadsingenjör SBR
Mobil: 0706-846606
Tel/fax: 031-846600
Email: info@besiktia.seANSVARSFÖRSÄKRAD


överlåtelsebesiktningLäs mer om besiktningsmannens
åtagande och ansvar.


©2010 All rights reserved - www.besiktia.se - Besiktia AB Ärenprisgatan 1B 416 52 Göteborg - webmaster@besiktia.se