husbesiktning


SBR - Svenska Byggingenjörers Riksförbund

GVK - Golvbranschens Våtrumskontroll

BKR - Byggkeramikrådet

BBR - Boverkets byggregler
husbesiktning

Mattias Kling - Besiktningsman
Mattias Kling

Byggnadsingenjör SBR
Mobil: 0706-846606
Tel/fax: 031-846600
Email: info@besiktia.seANSVARSFÖRSÄKRAD


husbesiktningLäs mer om besiktningsmannens
åtagande och ansvar.


©2010 All rights reserved - www.besiktia.se - Besiktia AB Ärenprisgatan 1B 416 52 Göteborg - webmaster@besiktia.se