besiktning hus

FörbesiktningPlanerar du att sälja ditt hus?
Vet du att man kan göra en förbesiktning innan försäljningen? Genom
en förbesiktning får du kännedom om husets skick och har möjlighet att
åtgärda eventuella fel innan en försäljning. Om du kopplar på en dolda
fel försäkring till besiktningen försäkrar du dig dessutom mot eventuella
framtida dolda fel. Besiktningsprotokollet kan även användas under
försäljningen. Presumtiva köpare kan ta del av protokollet och
därigenom få en bättre bild av huset så man inte går in köpet med
felaktiga förväntningar.
En förbesiktning ger minskad risk för problem efter kontraktsskrivningen,
samtidigt som det minskar risken för framtida rättsliga tvister. En besiktning
utförs på precis samma sätt som en överlåtelsebesiktning. (se avsnittet
Besiktiamodellens genomförande).


Dolda fel försäkringMed förbesiktningen som grund kan du teckna en dolda fel försäkring, som
kan förmedlas av din mäklare via någon av deras branschorganisationer, i
samarbete med försäkringsbolaget Willis. För att kunna teckna försäkringen
krävs att en överlåtelsebesiktning har utförts - en husbesiktning från Besiktia
uppfyller dessa krav.


Vill du ha utförligare information om överlåtelsebesiktning samt villkor,
ring oss eller ladda ner avtalsvillkor som Pdf: Pdf fil avtalsvillkor

Vill du veta mer om besiktning och Besiktiamodellen, klicka här: Köpa hus

Vill du veta mer om dolda fel försäkring, klicka här: Willis
besiktning hus


Mattias Kling

Byggnadsingenjör SBR
Mobil: 0706-846606
Tel/fax: 031-846600
Email: info@besiktia.seANSVARSFÖRSÄKRAD


överlåtelsebesiktningLäs mer om besiktningsmannens
åtagande och ansvar.


©2010 All rights reserved - www.besiktia.se - Besiktia AB Ärenprisgatan 1B 416 52 Göteborg - webmaster@besiktia.se